Completa cos teus datos o seguinte formulario e recibirás o teu carnet de doante de órganos e tecidos. Non esqueza comunicarllo á túa familia e amigos!

Nome e Apelidos:

NIF:

Data de nacemento:

Enderezo postal:

Poboación:

C.P:

Provincia:

Teléfono:

Correo-e:

Data:

Observacións:

Acepto as cláusulas da Lei Orgánica 15/1999 - Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal