SE QUERES FACERTE VOLUNTARIO COMPLETA ESTE FORMULARIO

Nome:

Apelidos:

Data de nacemento:

Teléfono:

DNI:

Enderezo postal:

Localidade:

Correo-e:

Por que che gustaría ser voluntario/a de Alcer?

Que iniciativas ou propostas gustaríache levar a cabo con Alcer?

Acepto as cláusulas da Lei Orgánica 15/1999 - Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal