POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Denominación Social: ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL

Nombre Comercial: ALCER CORUÑA

Domicilio Social: HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, AS XUBIAS, 84, 4º ANDAR. 15006, A CORUÑA

CIF / NIF: G15058647

Teléfono: 981298759

e-Mail: info@alcercoruna.org

Inscrita en: REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS CON DATA 16.06.1994 CON NÚMERO E-11

Nome do dominio: www.alcercoruna.org

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, o responsable do sitio web, en cumprimento do disposto no art. 5 y 6 da LOPD, informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian a facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nun ficheiro automatizado que se atopa debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos.

Os usuarios, mediante a marcación da caixa de verificación, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

  1. Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Ditas comunicacións comerciais serán relacionadas sobre produtos ou servizos ofrecidos polo prestador, así como por parte dos colaboradores ou partners cos que este alcanzase algún acordo de promoción comercial entre os seus clientes. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais. En todo caso as comunicacións comerciais serán realizadas por parte do prestador e serán de produtos e servizos relacionados co sector do prestador.
  2. Realizar estudos estatísticos.
  3. Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a disposición do usuario no sitio web da compañía.
  4. Remitir o boletín de noticias da páxina web.

O prestador informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que sempre que fora a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitaríase o consentimento expreso, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, o prestador non garante que a información e os servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

O prestador garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente.

Por elo, de conformidade co disposto na la Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

  1. E-Mail: infoalcercoruna@gmail.com
  2. Enderezo: HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, AS XUBIAS, 84, 4º ANDAR. 15006, A CORUÑA

Do mesmo modo, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte do prestador.

Do mesmo modo, o prestador adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/o acceso por parte de terceiros non autorizados.

DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome do dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orden de visitas, o punto de acceso, etc.

SEGURIDADE

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo isto co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controles de acceso.

Todo proceso de contratación ou que leve como consecuencia a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde, ideoloxía,…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal xeito que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.