ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE ALCER CORUÑA