Política de protección de datos da páxina web

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DA PÁXINA WEB legal

Dacordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informar do tratametno de datos persoais que facemos ás persoas usuarias da presente páxina web.

1.- Responsable de tratamiento de datos
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑÓN DE LA CORUÑA (de agora en diante ALCER CORUÑA)
HOTEL DE PACIENTES DO CHUAC, Nº 84, 4º – 15006 A CORUÑA (A CORUÑA)
infoalcercoruna@gmail.com.
Denominación Social: ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL

2. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación.
ALCER CORUÑA poderá tratar os seus datos de carácter personal dacuerdo coas seguintes finalidades:

– SERVIZO DE ATENCIÓN Á PERSOA USUARIA A TRAVÉS DO FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS:

Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.

Legitimación: existe un interese lexítimo por ambas partes para a resolución de solicitudes ou consultas. No caso de reclamacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos, a lexitimación é o cumplimento de obrigas legais pola nosa parte. Por último, no caso de que o contacto estea relacionado co produto ou servizo adquirido a través da páxina web, o tratamento será preciso para a execución do contrato de prevenda.

Plazo de conservación: o tempo preciso para dar resposta á súa solicitude en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescripción de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

– PARA CUMPLIR CO CONTRATO DE COMPRAVENDA DE SERVICIOS E/OU PRODUTOS

Finalidade de tratamiento: prestar o servizo ou xestionar a compra realizada a través da páxina web. Xestionar o pago dos produtos/servizos comprados. No caso de que decida gardar os datos de tarxeta para futuras compras, precisaremos tratar os datos para activar esta funcionalidade e autocompletar os seus datos en compras posteriores. Poderá modificar ou eliminar as súas tarxetas en calquera momento a través do apartado correspondente de información de pago.

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo interese lexítimo que supón o propio contrato de compra. Para almacenar os datos de tarxetas en futuras compras, a lexitimación é o seu consentimento. Consideramos que temos un interese lexítimo para detectar e previr posibles fraudes ao usar a plataforma, facer compras ou xestionar devolucións.

Prazo de conservación: Durante o tempo preciso para xestionar a compra, incluíndo posibles devolucións, queixas e reclamacións asociadas á compra. Conservamos, tamén, os datos estritamente precisos para cumplir coas obrigas administrativas derivadas da compra. No caso de almacenar datos da súa tarxeta para futuras compras, eses datos almacenaranse ata o mometno no que vostede decida eliminalos.

– CON FINS DE MARKETING

Finalidade de tratamiento: No caso de suscrición aos nosos boletíns de información comercial, trataranse os datos persoais para xestionar esa suscrición e enviarlle información personalizada sobre os nosos produtos e servizos a través do correo electrónico que nos facilitara. Poderá darse de baixa no boletín de suscrición.

Lexitimación: A lexitimación é o seu consentimento. Prazo de conservación: ata que decida deixar de recibir os nosos boletíns de información. Pode solicitar a baixa enviando un correo electrónico a infoalcercoruna@gmail.com.

3. Destinatarios de cesións
ALCER CORUÑA non cederá os seus datos a terceros, salvo para dar cumprimiento a unha obriga legal.

4. Política de cookies
Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web. Poderá configurar as súas preferencias respeto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

5. Dereitos
Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de proteción de datos:
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento e a oponerse ao tratamento.
– Dereito a solicitar portabilidade dos datos.
– Dereito a solicitar a retirada do seu consentimento.
Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: infoalcercoruna@gmail.com. Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:
– Sede electrónica: www.aepd.es
– Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
– Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

6. Medidas de seguridade
ALCER CORUÑA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana e do medio físico e natural ao que están expostas.

Empregamos cookies propias e de terceiros para fins analíticos en base a un perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación (por exemplo, páxinas visitadas). Podes obter máis información ou ben coñecer como cambiar a configuración na nosa política de cookies.   
Privacidad