COIDADOS NUTRICIONAIS EN PERSOAS CON ENFERMIDADE RENAL

Obxectivos:  Aprender a xestionar as prohibicións alimenticias. Desenvolver destrezas e habilidades para seguir unha dieta saudable. Coñecer os principais procesos de elaboración das comida. Programa: Xestión de alimentos e cantidades. …

COIDADOS NUTRICIONAIS EN PERSOAS CON ENFERMIDADE RENAL Ler máis »