SUBVENCIÓN CONCELLO DE AMES PARA OS PROGRAMAS SIO E 7 VIDAS