boton_7vidas
boton_fogar
boton_doar
boton_sap
boton_sio

Programa de actividades de sensibilización na doazón e transplante de órganos, e de participación social. O Alcer 7Vidas consiste na programación de actividades de sensibilización cara á doazón e transplante de órganos e tecidos, baseándose sobre todo na importancia da participación social dos nosos socios/as, usuarios/as e voluntarios/as.

Grazas a todas estas actividades, Alcer conta a día de hoxe con case 30.000 carnets de donantes de órganos, o que demostra a progresiva transformación da sociedade con respecto á doazón de órganos.

Entre as actividades que levamos a cabo de xeito habitual, podemos destacar as seguintes:

-Mesas informativas
-Proxecto Salvavidas: Charlas e talleres en centros educativos
-Formación de grupo de voluntariado
-Organización de eventos e campañas en prol da doazón de órganos

Servizo de axuda no fogar especializado en ERC con tratamento de diálise domiciliaria. Alcer no Fogar é un servizo de acompañamento especializado, que permite que as necesidades sociais non condicionen a elección do tratamento de diálise, mellorando a calidade de vida da persoa con enfermidade renal e promovendo a súa autonomía.

Deste modo, o servizo proporciona acompañamento no fogar nos casos das persoas con enfermidade renal crónica que opten por recibir o tratamento no propio domicilio (diálise peritoneal ou hemodiálise domiciliaria).

A finalidade última deste servizo é fomentar a autonomía e a independencia dos nosos usuarios e usuarias, polo que o Alcer no Fogar está pensado para ser desenvolvido durante un tempo limitado, de xeito que ó final do acompañamento as persoas sexan quen de realizar a diálise dun xeito autónomo.

Servizo de préstamo de lecturas e novas tecnoloxías nas unidades de hemodiálise.

Doar Palabras proporciona unha alternativa de ocio ás persoas que acuden ás unidades de hemodiálise dos diferentes centros hospitalarios da provincia da Coruña.

A finalidade deste Servizo é a creación de pequeñas bibliotecas dentros destes espazos, para que os pacientes teñan acceso a diferentes tipos de lecturas (novelas, prensa, cómics…) durante as súas sesión de diálise. Este
Proxecto, ademáis de ofrecer un Servizo ás persoas con ERC, pretende tamén fomentar a lectura entre os nosos usuarios e usuarias.

Se queres axudar a manter este Proxecto, podes realizar doazóns de libros, tanto novos como usados, poñéndote en contacto con nós.

Servizo de Atención Psicolóxica. Este servizo proporciona atención psicolóxica profesionalizada, desenvolvendo dúas modalidades posibles de traballo.

Por unha parte, contamos con grupos psicoterapéuticos, e por outra banda, con atención psicolóxica individual.

Todo isto, con una finalidade moi clara: lograr unha mellor saúde psicolóxica das persoas con enfermidade renal crónica, a través da mellora da súa autonomía, das súas habilidades comunicativas, co obxectivo de lograr a maior calidade de vida posible.

Servizo de Información e Orientación Social.

Desde este servizo en Alcer Coruña, proporcionamos ás persoas con enfermidade renal crónica (ERC) e en xeral, a calquera persoa cunha enfermidade crónica e ás súas familias:
• Apoio psicosocial
• Información
• Formación, orientación e asesoramento (asesoría xurídica, laboral e educativa)

Co fin de fomentar a mellora na súa calidade de vida, a súa independencia e a súa participación nos recursos da súa contorna.

Para iso contamos con todo un equipo de profesionais.