SIO
Nuevo Presentación de Microsoft PowerPoint
SAP
ACTÍVATE
VOLUNTARIADO

Programa de actividades de sensibilización no eido da doazón e transplante de órganos, así coma de participación social e promoción da saúde renal.

A doazón de órganos é un dos actos máis solidarios que pode facer pola persoas, tanto en vida como despois da morte. Na actualidade contamos en Galicia cunha taxa case 10 puntos por riba de negativas familiares con respecto ao resto do Estado, de aí a necesidade de que a doazón de órganos non sexa unha cuestión unicamente abordada desde os espazos sanitarios senón que forme parte das conversas cotiás.

Grazas a todas estas actividades, Alcer Coruña fixo preto de 30.000 doantes, o que demostra a progresiva transformación da sociedade con respecto á doazón de órganos.

Entre as actividades que levamos a cabo de xeito habitual, podemos destacar as seguintes:

– Informar, concienciar e promover a doazón de órganos entre a mocidade en idade escolar

– Sensibilizar sobre a toma de decisións en vida sobre a doazón de órganos en  espazos de encontro da cidadanía xeral (centros socioculturais, asociacións, espazos municipais …)

–  Visibilizar a doazón de órganos en mesas informativas

– Visibilizar hábitos de vida que promovan a saúde renal e hábitos saudables en xeral, así como ferramentas de apoio e favorecemento da autonomía persoal daquelas persoas que teñan dificultades co desenvolvento das actividades da vida diaria.

Servizo de axuda no fogar especializado en ERC con tratamento de diálise domiciliaria. Alcer no Fogar é un servizo de acompañamento especializado, que permite que as necesidades sociais non condicionen a elección do tratamento de diálise, mellorando a calidade de vida da persoa con enfermidade renal e promovendo a súa autonomía.

Deste modo, o servizo proporciona acompañamento no fogar nos casos das persoas con enfermidade renal crónica que opten por recibir o tratamento no propio domicilio (diálise peritoneal ou hemodiálise domiciliaria).

A finalidade última deste servizo é fomentar a autonomía e a independencia dos nosos usuarios e usuarias, polo que o Alcer no Fogar está pensado para ser desenvolvido durante un tempo limitado, de xeito que ó final do acompañamento as persoas sexan quen de realizar a diálise dun xeito autónomo.

Programa de Voluntariado Alcer Coruña

Alcer Coruña tamén fomenta a participación de persoas voluntarias para realizar actividades de:

A. Sensibilización sobre a doazón e transplante de órganos. Deste xeito, pretendemos promover nas persoas unha reflexión e posición individual como donantes de órganos, ademáis de lograr a normalización da doazón como un xesto natural e humano.

B. Formación para obter as competencias necesarias e desenvolver as actividades de voluntariado especializado en promocionar a doazón e o transplante de órganos tanto para os nosos profesionais, como para persoas alleas que teñan interese en adicar unha parte do seu tempo nunha acción solidaria.

Se queres facerte voluntario só tes que cubrir este formulario.

Servizo de Atención Psicolóxica

O Servizo de Atención Psicolóxica é un servizo destinado a proporcionar atención psicolóxica a todas aquelas persoas que padezan enfermidade renal ou aos seus familiares. Este servizo está integrado por tres partes:

  • Atención individualizada: as principais dificultades dos pacientes con ERC que se traballan no SAP son sintomatoloxía tipo ansiosa-depresiva, as dificultades de adaptación a ERC, illamento social, irritabilidade, sentimentos de culpa e inutilidade, problemas de sono, seguimento da dieta, a adherencia ao tratamento…
  • Grupos psicoterapéuticos: para pacientes con enfermidade renal onde se traballará o axuste emocional á enfermidade crónica; ou para familiares onde se abordará o tema da carga do coidador e o manexo de situacións de estrés.
  • Investigación científica: estase levando a cabo un estudo no cal se pretende determinar o impacto emocional e o perfil e grado de afectación da calidade de vida  na poboación de pacientes renais, utilizando unha mostra ampla procedente de distintos centros que permita comparar diversas modalidades de tratamento renal substitutivo, así como definir a contribución das variables psicosociais como factores explicativos da calidade de vida.

Servizo de Información e Orientación Social

O Servizo de Información e Orientación (S.I.O.) é o piar da entidade, xa que a través del e dos profesionais e equipo de voluntariado especializado, se proporciona información, orientación e asesoramento (en recursos sociais, en materia laboral, educativa, nutricional, ocupacional e/ou sexolóxica) ás persoas con enfermidade renal e ás súas familias; realizando en cada caso intervencións sociais, actividades de desenvolvemento persoal, mediacións ou derivacións cara a outros servizos da entidade ou orientación cara recursos existentes da contorna das persoas usuarias. Este servizo supón un conxunto de actuacións dirixidas a dar a coñecer á cidadanía os seus dereitos, os recursos existentes, os procedementos a seguir e as alternativas dispoñibles ante unha necesidade social determinada. O servizo centra a súa actuación en catro partes diferenciadas e interrelacionadas entre si, que fan que se atope en pleno proceso de desenvolvemento:

1. Servizo de información, asesoramento, orientación e apoio ás persoas con Enfermidade Renal Crónica e ós seus familiares, nas tres delagacións da entidade (A Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela)

2. Servizo de información, asesoramento, orientación e apoio ás persoas con Enfermidade Renal en Unidades de Hemodiálise, consultas de transplante e de diálise peritoneal, así como en plantas de hospitalización de Nefroloxía dos diferentes centros hospitalarios da provincia.

3. Consulta social na unidade de Enfermidade Renal Crónica Avanzada de Santiago de Compostela dende o ano 2016, que atende a aquelas persoas que se atopan en fases 4 ou 5 da Enfermidade Renal Crónica

Consulta Martes e Mércores de 09:00 a 12:00 horas no Espazo Asociativo do Paciente do CHUS